Pozyskuj więcej klientów z internetu

Spikkeo – angielski online w dowolnym czasie i miejscu

Strona internetowa Spikkeo. Przygotowaliśmy projekt graficzny dla strony internetowej, ikony, wdrożyliśmy treści pozyskane od klienta.

Serwis Spikkeo jest zabezpieczony systemem CAPTCHA w każdym możliwym miejscu. Recenzje video od klientów Spikkeo, które można znaleźć na stronie, budują markę i zaufanie do firmy.

Strona obsługuje sprzedaż abonamentów z płatnościami cyklicznymi przez kartę płatniczą oraz bramkę płatności PayU. Strona dodatkowo wystawia automatycznie faktury do opłaconych zamówień oraz sama sprawdza, kiedy są opłacone. Projekt jest rozbudowany o system LMS – Learning Management System, czyli system nauki dla klientów Spikkeo. Studenci mogą się zalogować do panelu. Znajdą tam materiały naukowe, zapiszą się na wykupione lekcje oraz rozwiążą zadania domowe.

Wykonaliśmy również projekt składanej ofertówki A4.